Psykososialt Arbeid Utdanning

Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge …

Ønskjer du å arbeide med barn og ungdom som treng at du ser dei litt ekstra? Dette er vidareutdanninga for deg som har behov for auka kompetanse til å styrke …

Hva er psykososialt arbeid? | Tidsskrift for Den norske legeforening

11. nov. 2014 – I den grad psykososialt arbeid er (blir) en egen spesialitet, vil det være legitimt med egen utdanning, egne tidsskrifter, egne konferanser og …

Nytt opptak på Psykososialt arbeid med barn og unge – Høgskolen i …

8. mai 2013 – Nytt opptak på Psykososialt arbeid med barn og unge … lønnskostnader for ansatte med fullført høgskoleutdanning som gjennomfører

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge – INN

Utdanningen inngår i regjeringens mål om å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Studiet har fokus på barn og unges psykososiale behov, rus og …

Aktuelle etter- og videreutdanningsprogrammer for vernepleiere

… Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) … Lederutdanning helse og omsorg (tilbys desentralisert i landets kommuner) …

Etterlyser flere helsesøstre – Forskning.no

31. jan. 2014 – Arbeidsområdene er blant annet helseundersøkelser og rådgivning, forebyggende psykososialt arbeid, helseopplysning og veiledning, …

Psykososialt arbeidsmiljø | Universitetet i Bergen

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på …

Krigens ulike ansikt (Psykososialt arbeid i internasjonale kriseområder …

Nordmenn har i lengre tid vært aktive i bistand og solidaritetsarbeid i internasjonale kriseområder. De senere år har ulike former for psykososialt arbeid fått en …

artikler – Psykososialt arbeid på videregående skole – kun for spesielt …

Psykososialt arbeid på videregående skole – kun for spesielt interesserte? Navn: Sjøtveit, Silje. Publisert: 2011 … S. 50, 52-53 : port. Overordnet post: Utdanning.

Hvordan arbeider sosionomene i sykehusene? – www.fo.no

Sosialfaglig arbeid ved sykehus kan inndeles i tre hovedområder; praktiske oppgaver, psykososialt arbeid og undervisningsvirksomhet. … for pasienter og pårørende og der levekårsfaktorer som inntekt, arbeid, utdanning og bolig er påvirket.